Info - veke 17

SIKKERHET UNDER FELLESTRENING!!

Under turen til Haukeli på Langfredag oppstod det minst to episoder med biler innvolvert. Begge hendelsene kunne lett ha endt med frontkollisjon og hele sykkelfeltet kunne gått med i dragsuget. Det hele skyltes at biler bakfra presset seg  forbi feltet uten at det var tid for en sikker forbikjøring.

Den ene var på en bakketopp, hvor bilen med nød og neppe klarte å passere oss, Her var det bare snakk om sekunder før det hadde endt opp med forferdelse. Eimen av svidd gummi, og hvinende dekk lå lenge over toppen ved Stokketjønn.

Følgende tiltak iverksettes:

Når vi blir så mange i gruppe, og veien er uten midtstripe  må vi heretter dele oss i grupper på omtrent 7- 8 ryttere, så må vi holde en avstand på ca 30 meter til gruppa foran. På den måten kan biler komme inn i mellom. Er vi mange som sykler sammen trenger bilene ufattelig mange meter før de kommer seg forbi feltet. Rulle skal vi trene på bare der hvor veien er oppsatt med gul midtstripe.

Tiltak nr 2

At  trafikken er den farligste fienden vår må vi bare akseptere, men vi kan ikke akseptere at ryttere i feltet sykler på en slik måte at andres og eget liv blir satt i fare. Når vi sykler i 35- 40 km og noen gjør noe uventet er det fort gjort å dra med seg mange i en velt.  Vi har kun en 20-50 cm klaring rundt oss. Jeg setter her opp noen punkt som må overholdes..

1. Passer aldri noen på høyreside av feltet.

2. Vingle aldri mot høyre eller venstre under sykling. Hold stø kurs og jevn fart hele tiden, og hold plassen din i feltet.

3. Gi signal og vær sikker på at sidemannen og de rundt skjønner hva du akter å gjøre ved retningskifte.

4. Skal du spise, drikke, eller snyte deg legger du deg bakerst i feltet, siden risikoen er stor for vingling og uhell under slike seanser, (Ikke er det særlig apetittelig med snørr som feier gjennom lufta heller, man blir slimete av og til...)  Det kan og bør unngås.

5.Hard bremsing og rykking bør unngås dersom man kan.

6. Gi øyeblikkelig melding til de som er en fare for seg selv og andre. Slik at de kan rette opp i forholdet. Eller snakk med lokfører.

7. Gjør aldri noe uventet i feltet (det er det samme som å banne i kirka)

8. Den som ikke kan innrette seg etter disse regler, kan vi rett og slett ikke ha med i feltet.

Treningsturene skal være trygge og gode opplevelser. IKKE til fare for liv og helse.

Fulgte med på yngstemann Joachim i feltet på turen til Haukeli. Han satt rolig på sin plass hele tiden, syklet eksemplarisk, og bør være ett eksempel til etterfølgelse for oss andre.